Resultate US National Washougal

Alle Resultate aus Washougal im Überblick.

Zeit­trai­ning:
1. Eli To­mac (KAW), 2:08.650
2. Ken Roc­zen (SUZ), 2:09.275
3. Mar­vin Mus­quin (KTM), 2:09.663
4. Chris­to­phe Pour­cel (HUS), 2:09.790
5. Ja­mes Ste­wart Jr. (SUZ), 2:10.479
6. Jus­tin Bar­cia (YAM), 2:10.520
7. Jus­tin Bray­ton (KTM), 2:11.945
8. De­an Wil­son (KTM), 2:11.986
9. Fre­drik No­ren (HON), 2:12.320
10. Ben­ny Bloss (KTM), 2:12.491
11. Wes­t­on Peick (YAM), 2:12.703
12. Ben La­May (YAM), 2:12.739
13. Ty­ler Bo­wers (KAW), 2:12.790
14. Noah Mc­co­nahy (HUS), 2:13.347
15. An­d­rew Short (KTM), 2:13.454
16. Heath Har­ri­son (KTM), 2:13.598
17. Phil­lip Ni­colet­ti (YAM), 2:13.670
18. Jes­se Went­land (HON), 2:13.855
19. Co­le Mar­ti­nez (YAM), 2:14.134
20. Ni­cho­las Schmidt (SUZ), 2:14.209
21. Col­lin Ju­rin (KAW), 2:14.634
22. Matthew Bab­bitt (KTM), 2:14.943
23. Dus­tin Pipes (SUZ), 2:15.116
24. Ky­le Chis­holm (HON), 2:15.120
25. Aus­tin Po­li­tel­li (YAM), 2:15.556
26. Kin­ser Endi­cott (YAM), 2:15.680
27. Dy­lan Schmo­ke (KTM), 2:15.825
28. Ty­ler Enti­ck­nap (HON), 2:15.996
29. Paul Coa­tes (HON), 2:16.314
30. Da­ko­ta Ted­der (KAW), 2:16.430
31. Col­ton Aeck (HON), 2:16.848
32. Adam Enti­ck­nap (HON), 2:16.952
33. Dil­lan Ep­stein (KAW), 2:17.203
34. KJ Mcken­zie (YAM), 2:17.513
35. Ron­nie Ste­wart (SUZ), 2:17.570
36. Aus­tin Kou­ba (KAW), 2:17.825
37. Tra­vis Freistat (KAW), 2:18.169
38. De­ven Ra­per (KAW), 2:18.492
39. Josh Gre­co (KAW), 2:19.193
40. Dy­lan Kae­lin (KTM), 2:19.401
41. Ke­vin Rook­stool (SUZ), 2:19.589
42. Cla­ri­on Cha­piew­ski (KTM), 2:19.906
43. Chad Go­res (KTM), 2:20.148
44. Keith Knight (YAM), 2:20.252
45. Alex­an­der Na­gy (SUZ), 2:21.502
46. Da­vid Gas­sin (HON), 2:22.215
47. Dwight Dil­lon (KTM), 2:22.587
48. Zach Naz­zi­se (HON), 2:22.819
49. Bryant Hu­mis­ton (SUZ), 2:24.097
50. Bla­ke Ras­ko­vich (YAM), 2:24.117

LCQ-​Ren­nen:
1. Alex­an­der Na­gy (SUZ), 4 Run­den
2. Tra­vis Freistat (KAW), +01.250
3. Ke­vin Rook­stool (SUZ), +03.618
4. Keith Knight (YAM), +04.193
5. Da­vid Gas­sin (HON), +12.744
6. Josh Gre­co (KAW), +17.062
7. Ryan Gus­ti­ne (SUZ), +20.930
8. Cody Johns­ton (YAM), +23.078
9. Ro­ry Sul­li­van (KAW), +24.746
10. Zach Naz­zi­se (HON), +34.652
11. Shawn Rhi­ne­hart (SUZ), +37.671
12. Dil­lon Ja­mes (HON), +38.763
13. Bryant Hu­mis­ton (SUZ), +41.993
14. Jo­van Pul­gar (HON), +43.302
15. Drew Tho­mas (YAM), +45.741
16. Dwight Dil­lon (KTM), 3 Laps
17. Chad Go­res (KTM), +44.544
18. De­ven Ra­per (KAW), +2 Rnd.
19. Todd Carl­son (HON), +2 Rnd.
DNF Dy­lan Kae­lin (KTM)
DNS Cla­ri­on Cha­piew­ski (KTM)
DNS Bla­ke Ras­ko­vich (YAM)
DNS Ni­cho­las Jack­son (KAW)
DNS Brad­ley Lud­wigs­en (YAM)

Wer­tungs­lauf 1:
1. Ken Roc­zen (SUZ), 16 Run­den
2. Eli To­mac (KAW), +03.303
3. Mar­vin Mus­quin (KTM), +17.999
4. Phil­lip Ni­colet­ti (YAM), +43.454
5. Ben­ny Bloss (KTM), +45.738
6. An­d­rew Short (KTM), +53.506
7. Wes­t­on Peick (YAM), +1:13.068
8. De­an Wil­son (KTM), +1:19.386
9. Ja­mes Ste­wart (SUZ), +1:24.008
10. Jus­tin Bar­cia (YAM), +1:31.611
11. Noah Mc­co­nahy (HUS), +1:32.588
12. Ty­ler Bo­wers (KAW), +1:40.319
13. Jus­tin Bray­ton (KTM), +1:44.780
14. Jes­se Went­land (HON), +1:49.807
15. Fre­drik No­ren (HON), +1:53.072
16. Co­le Mar­ti­nez (YAM), +1:55.379
17. Ni­cho­las Schmidt (SUZ), +2:02.123
18. Ky­le Chis­holm (HON), +2:07.972
19. Heath Har­ri­son (KTM), +2:11.571
20. Ke­vin Rook­stool (SUZ), +1 Rnd.
21. Col­lin Ju­rin (KAW), +1 Rnd.
22. Paul Coa­tes (HON), +1 Rnd.
23. Dus­tin Pipes (SUZ), +1 Rnd.
24. Ty­ler Enti­ck­nap (HON), +1 Rnd.
25. Kin­ser Endi­cott (YAM), +1 Rnd.
26. Matthew Bab­bitt (KTM), +1 Rnd.
27. Dil­lan Ep­stein (KAW), +1 Rnd.
28. Dy­lan Schmo­ke (KTM), +1 Rnd.
29. Col­ton Aeck (HON), +1 Rnd.
30. Keith Knight (YAM), +1 Rnd.
31. Aus­tin Kou­ba (KAW), +1 Rnd.
32. Adam Enti­ck­nap (HON), +1 Rnd.
33. KJ Mcken­zie (YAM), +1 Rnd.
34. Aus­tin Po­li­tel­li (YAM), +1 Rnd.
35. Alex­an­der Na­gy (SUZ), +1 Rnd.
36. Tra­vis Freistat (KAW), +2 Rnd.
37. Chris­to­phe Pour­cel (HUS), +3 Rnd.
38. Ron­nie Ste­wart (SUZ), +11 Rnd.
39. Ben La­May (YAM), +14 Rnd.
DNS Da­ko­ta Ted­der (KAW)

Wer­tungs­lauf 2:
1. Eli To­mac (KAW), 16 Run­den
2. Ken Roc­zen (SUZ), +16.084
3. Mar­vin Mus­quin (KTM), +59.134
4. Jus­tin Bar­cia (YAM), +1:05.747
5. Wes­t­on Peick (YAM), +1:10.191
6. Chris­to­phe Pour­cel (HUS), +1:24.653
7. An­d­rew Short (KTM), +1:26.336
8. Fre­drik No­ren (HON), +1:31.890
9. Ben­ny Bloss (KTM), +1:34.854
10. De­an Wil­son (KTM), +1:38.403
11. Phil­lip Ni­colet­ti (YAM), +1:41.305
12. Ty­ler Bo­wers (KAW), +2:05.128
13. Noah Mc­co­nahy (HUS), +2:09.110
14. Jes­se Went­land (HON), +2:12.828
15. Heath Har­ri­son (KTM), +1 Rnd.
16. Ky­le Chis­holm (HON), +1 Rnd.
17. Dus­tin Pipes (SUZ), +1 Rnd.
18. Paul Coa­tes (HON), +1 Rnd.
19. Col­ton Aeck (HON), +1 Rnd.
20. Co­le Mar­ti­nez (YAM), +1 Rnd.
21. Ty­ler Enti­ck­nap (HON), +1 Rnd.
22. Col­lin Ju­rin (KAW), +1 Rnd.
23. Dy­lan Schmo­ke (KTM), +1 Rnd.
24. Matthew Bab­bitt (KTM), +1 Rnd.
25. Ron­nie Ste­wart (SUZ), +1 Rnd.
26. Aus­tin Kou­ba (KAW), +1 Rnd.
27. Adam Enti­ck­nap (HON), +1 Rnd.
28. Keith Knight (YAM), +1 Rnd.
29. Da­ko­ta Ted­der (KAW), +1 Rnd.
30. KJ Mcken­zie (YAM), +1 Rnd.
31. Tra­vis Freistat (KAW), +2 Rnd.
32. Alex­an­der Na­gy (SUZ), +2 Rnd.
33. Kin­ser Endi­cott (YAM), +2 Rnd.
34. Jus­tin Bray­ton (KTM), +7 Rnd.
35. Aus­tin Po­li­tel­li (YAM), +8 Rnd.
36. Ja­mes Ste­wart Jr. (SUZ), +10 Rnd.
37. Ni­cho­las Schmidt (SUZ), +13 Rnd.
DNS Ke­vin Rook­stool (SUZ)
DNS Dil­lan Ep­stein (KAW)
DNS Ben La­May (YAM)

Ta­ges­wer­tung:
1. Eli To­mac (KAW), 47 Punk­te
2. Ken Roc­zen (SUZ), 47
3. Mar­vin Mus­quin (KTM), 40
4. Wes­t­on Peick (YAM), 30
5. Jus­tin Bar­cia (YAM), 29
6. An­d­rew Short (KTM), 29
7. Ben­ny Bloss (KTM), 28
8. Phil­lip Ni­colet­ti (YAM), 28
9. De­an Wil­son (KTM), 24
10. Fre­drik No­ren (HON), 19
11. Ty­ler Bo­wers (KAW), 18
12. Noah Mc­co­nahy (HUS), 18
13. Chris­to­phe Pour­cel (HUS), 15
14. Jes­se Went­land (HON), 14
15. Ja­mes Ste­wart (SUZ), 12
16. Heath Har­ri­son (KTM), 8
17. Ky­le Chis­holm (HON), 8
18. Jus­tin Bray­ton (KTM), 8
19. Co­le Mar­ti­nez (YAM), 6
20. Dus­tin Pipes (SUZ), 4
21. Ni­cho­las Schmidt (SUZ), 4
22. Paul Coa­tes (HON), 3
23. Col­ton Aeck (HON), 2
24. Ke­vin Rook­stool (SUZ), 1

Meis­ter­schafts­stand nach 9 von 12 Ver­an­stal­tun­gen:
1. Ken Roc­zen (SUZ), 434 Punk­te
2. Eli To­mac (KAW), 379
3. Mar­vin Mus­quin (KTM), 283
4. Jus­tin Bar­cia (YAM), 244
5. Chris­to­phe Pour­cel (HUS), 217
6. Broc Tick­le (SUZ), 171
7. An­d­rew Short (KTM), 155
8. Jus­tin Bray­ton (KTM), 152
9. Co­le See­ly (HON), 151
10. Ben­ny Bloss (KTM), 151
11. Phil­lip Ni­colet­ti (YAM), 142
12. Jus­tin Bog­le (HON), 136
13. Ryan Dun­gey (KTM), 131
14. Wes­t­on Peick (YAM), 129
15. Trey Ca­nard (HON), 127
16. Ja­son An­der­son (HUS), 113
17. Fre­drik No­ren (HON), 111
18. Jos­hua Grant (KAW), 88
19. Bla­ke Bag­gett (SUZ), 84
20. Matthew Bis­ce­glia (SUZ), 75
21. Noah Mc­co­nahy (HUS), 63
22. Co­le Mar­ti­nez (YAM), 56
23. Jes­se Went­land (HON), 48
24. Heath Har­ri­son (KTM), 47
25. De­an Wil­son (KTM), 44
:
Klas­se 250MX

Zeit­trai­ning:
1. Cooper Webb (YAM), 2:09.141
2. Adam Ci­an­ci­a­ru­lo (KAW), 2:10.173
3. Jo­seph Sa­vat­gy (KAW), 2:10.515
4. Je­re­my Mar­tin (YAM), 2:10.544
5. Aus­tin For­kner (KAW), 2:11.089
6. Arn­aud Tonus (KAW), 2:11.089
7. Mit­chell Ol­den­burg (KTM), 2:11.282
8. Alex Mar­tin (YAM), 2:11.337
9. Jus­tin Hill (KTM), 2:11.727
10. Za­cha­ry Os­bor­ne (HUS), 2:11.783
11. Jes­sy Nel­son (KTM), 2:11.890
12. RJ Hamp­shire (HON), 2:12.192
13. Mar­tin Da­va­los (HUS), 2:12.286
14. Colt Ni­chols (YAM), 2:12.677
15. Aa­ron Ples­sin­ger (YAM), 2:12.698
16. Lu­ke Renz­land (YAM), 2:13.198
17. Ky­le Cun­ning­ham (SUZ), 2:13.575
18. An­t­ho­ny Ro­d­ri­guez (KAW), 2:14.011
19. Mit­chell Har­ri­son (YAM), 2:14.105
20. Tris­tan Char­bone­au (HON), 2:14.344
21. Jim­my Al­bert­son (SUZ), 2:14.827
22. Ja­mes De­co­tis (HON), 2:15.243
23. Lu­ke Clout (SUZ), 2:15.771
24. Jack­son Ri­chard­son (HON), 2:15.972
25. Mar­shal Wel­t­in (YAM), 2:16.171
26. Zac Com­m­ans (KTM), 2:16.336
27. Hun­ter Say­les (YAM), 2:16.446
28. Josh Mo­si­man (HUS), 2:16.637
29. Ga­red Stein­ke (HUS), 2:16.657
30. Bran­don Scha­rer (YAM), 2:16.817
31. Gan­non Au­det­te (KAW), 2:16.833
32. Hen­ry Mil­ler (YAM), 2:17.200
33. Vann Mar­tin (HON), 2:17.200
34. Bran­dan Leith (KAW), 2:17.426
35. Tevin Ta­pia (YAM), 2:17.464
36. Chris How­ell (HUS), 2:17.534
37. Bryar Per­ry (YAM), 2:18.193
38. Cody Wil­liams (YAM), 2:18.240
39. Jo­siah Hem­pen (YAM), 2:18.358
40. Brad­ley Lionnet (KAW), 2:18.465
41. Co­le Shon­deck (YAM), 2:18.595
42. Ja­ke Loberg (HUS), 2:18.881
43. Erik Meus­ling (HON), 2:19.102
44. Brad De­Pren­ger (HON), 2:19.793
45. Ke­le Rus­sell (YAM), 2:20.211
46. Tre­vor Kal­be­rer (HUS), 2:20.446
47. Do­nald Sol­ley III (SUZ), 2:21.443
48. De­vin Har­ri­man (SUZ), 2:22.512
49. Ja­ke Ly­on (HON), 2:24.071
50. Josh McBri­de (KTM), 2:24.694

LCQ-​Ren­nen:
1. Bryar Per­ry (YAM), 4 Run­den
2. Ja­ke Loberg (HUS), +01.563
3. Cody Wil­liams (YAM), +01.564
4. Brad­ley Lionnet (KAW), +02.536
5. Jo­siah Hem­pen (YAM), +02.547
6. Ke­le Rus­sell (YAM), +03.336
7. Ken­ny Ven­ar­chick (HUS), +12.567
8. Brad De­Pren­ger (HON), +13.529
9. Con­ner Monks (KTM), +14.760
10. Josh McBri­de (KTM), +15.012
11. De­vin Har­ri­man (SUZ), +15.306
12. Co­le Shon­deck (YAM), +17.515
13. Do­nald Sol­ley (SUZ), +21.217
14. Tre­vor Kal­be­rer (HUS), +24.593
15. Ma­son Holt (SUZ), +26.324
16. Ste­ven Lopez (YAM), +42.541
17. Ja­ke Ly­on (HON), +2 Rnd.
18. Erik Meus­ling (HON), +2 Rnd.

Wer­tungs­lauf 1:
1. Alex Mar­tin (YAM), 16 Run­den
2. Jo­seph Sa­vat­gy (KAW), +02.698
3. Cooper Webb (YAM), +25.030
4. Je­re­my Mar­tin (YAM), +27.698
5. Za­cha­ry Os­bor­ne (HUS), +33.889
6. Adam Ci­an­ci­a­ru­lo (KAW), +36.850
7. Arn­aud Tonus (KAW), +39.629
8. Jus­tin Hill (KTM), +40.007
9. Aa­ron Ples­sin­ger (YAM), +46.007
10. Aus­tin For­kner (KAW), +53.555
11. Mit­chell Ol­den­burg (KTM), +1:05.530
12. Mar­tin Da­va­los (HUS), +1:10.155
13. Ky­le Cun­ning­ham (SUZ), +1:13.610
14. Mit­chell Har­ri­son (YAM), +1:15.367
15. Lu­ke Renz­land (YAM), +1:33.442
16. Jes­sy Nel­son (KTM), +1:41.936
17. Jim­my Al­bert­son (SUZ), +1:45.835
18. RJ Hamp­shire (HON), +1:46.780
19. Tris­tan Char­bone­au (HON), +1:54.662
20. Mar­shal Wel­t­in (YAM), +1:58.145
21. Jack­son Ri­chard­son (HON), +2:04.401
22. Ga­red Stein­ke (HUS), +2:05.770
23. Gan­non Au­det­te (KAW), +2:06.656
24. Lu­ke Clout (SUZ), +2:28.521
25. Josh Mo­si­man (HUS), +1 Rnd.
26. Vann Mar­tin (HON), +1 Rnd.
27. Tevin Ta­pia (YAM), +1 Rnd.
28. Hen­ry Mil­ler (YAM), +1 Rnd.
29. Cody Wil­liams (YAM), +1 Rnd.
30. Ja­mes De­co­tis (HON), +1 Rnd.
31. Zac Com­m­ans (KTM), +1 Rnd.
32. Chris How­ell (HUS), +1 Rnd.
33. Bran­dan Leith (KAW), +1 Rnd.
34. Bryar Per­ry (YAM), +1 Rnd.
35. Hun­ter Say­les (YAM), +1 Rnd.
36. Brad­ley Lionnet (KAW), +1 Rnd.
37. Ja­ke Loberg (HUS), +1 Rnd.
38. Bran­don Scha­rer (YAM), +2 Rnd.
39. An­t­ho­ny Ro­d­ri­guez (KAW), +7 Rnd.
DNS Colt Ni­chols (YAM)

Wer­tungs­lauf 2:
1. Aus­tin For­kner (KAW), 16 Run­den
2. Alex Mar­tin (YAM), +04.511
3. Jes­sy Nel­son (KTM), +09.032
4. Jus­tin Hill (KTM), +10.819
5. Aa­ron Ples­sin­ger (YAM), +14.262
6. Cooper Webb (YAM), +35.714
7. Adam Ci­an­ci­a­ru­lo (KAW), +42.385
8. Arn­aud Tonus (KAW), +45.880
9. Mit­chell Ol­den­burg (KTM), +50.625
10. Ky­le Cun­ning­ham (SUZ), +58.863
11. Jo­seph Sa­vat­gy (KAW), +1:08.764
12. Lu­ke Renz­land (YAM), +1:15.877
13. An­t­ho­ny Ro­d­ri­guez (KAW), +1:20.350
14. RJ Hamp­shire (HON), +1:26.253
15. Jack­son Ri­chard­son (HON), +1:46.094
16. Tris­tan Char­bone­au (HON), +1:48.918
17. Je­re­my Mar­tin (YAM), +1:52.688
18. Jim­my Al­bert­son (SUZ), +2:02.659
19. Gan­non Au­det­te (KAW), +2:04.883
20. Ja­mes De­co­tis (HON), +2:11.638
21. Josh Mo­si­man (HUS), +1 Rnd.
22. Brad­ley Lionnet (KAW), +1 Rnd.
23. Cody Wil­liams (YAM), +1 Rnd.
24. Hun­ter Say­les (YAM), +1 Rnd.
25. Hen­ry Mil­ler (YAM), +1 Rnd.
26. Chris How­ell (HUS), +1 Rnd.
27. Bran­dan Leith (KAW), +1 Rnd.
28. Vann Mar­tin (HON), +1 Rnd.
29. Zac Com­m­ans (KTM), +1 Rnd.
30. Ja­ke Loberg (HUS), +2 Rnd.
31. Bran­don Scha­rer (YAM), +3 Rnd.
32. Mar­tin Da­va­los (HUS), +4 Rnd.
33. Za­cha­ry Os­bor­ne (HUS), +7 Rnd.
34. Bryar Per­ry (YAM), +8 Rnd.
35. Mit­chell Har­ri­son (YAM), +9 Rnd.
36. Colt Ni­chols (YAM), +12 Rnd.
37. Tevin Ta­pia (YAM), +14 Rnd.
38. Mar­shal Wel­t­in (YAM), +14 Rnd.
DNS Lu­ke Clout (SUZ)
DNS Ga­red Stein­ke (HUS)

Ta­ges­wer­tung:
1. Alex Mar­tin (YAM), 47 Punk­te
2. Aus­tin For­kner (KAW), 36
3. Cooper Webb (YAM), 35
4. Jo­seph Sa­vat­gy (KAW), 32
5. Jus­tin Hill (KTM), 31
6. Adam Ci­an­ci­a­ru­lo (KAW), 29
7. Aa­ron Ples­sin­ger (YAM), 28
8. Arn­aud Tonus (KAW), 27
9. Jes­sy Nel­son (KTM), 25
10. Mit­chell Ol­den­burg (KTM), 22
11. Je­re­my Mar­tin (YAM), 22
12. Ky­le Cun­ning­ham (SUZ), 19
13. Za­cha­ry Os­bor­ne (HUS), 16
14. Lu­ke Renz­land (YAM), 15
15. RJ Hamp­shire (HON), 10
16. Mar­tin Da­va­los (HUS), 9
17. An­t­ho­ny Ro­d­ri­guez (KAW), 8
18. Tris­tan Char­bone­au (HON), 7
19. Jim­my Al­bert­son (SUZ), 7
20. Mit­chell Har­ri­son (YAM), 7
21. Jack­son Ri­chard­son (HON), 6
22. Gan­non Au­det­te (KAW), 2
23. Ja­mes De­co­tis (HON), 1
24. Mar­shal Wel­t­in (YAM), 1

Meis­ter­schafts­stand nach 9 von 12 Ver­an­stal­tun­gen:
1. Cooper Webb (YAM), 372 Punk­te
2. Je­re­my Mar­tin (YAM), 321
3. Jo­seph Sa­vat­gy (KAW), 319
4. Alex Mar­tin (YAM), 317
5. Aus­tin For­kner (KAW), 257
6. Za­cha­ry Os­bor­ne (HUS), 253
7. Aa­ron Ples­sin­ger (YAM), 245
8. Arn­aud Tonus (KAW), 190
9. Adam Ci­an­ci­a­ru­lo (KAW), 179
10. Mit­chell Ol­den­burg (KTM), 169
11. RJ Hamp­shire (HON), 163
12. Mar­tin Da­va­los (HUS), 144
13. Sha­ne McEl­rath (KTM), 132
14. Mit­chell Har­ri­son (YAM), 121
15. Jor­don Smith (HON), 100
16. Lu­ke Renz­land (YAM), 100
17. Colt Ni­chols (YAM), 94
18. Jes­sy Nel­son (KTM), 90
19. Ky­le Cun­ning­ham (YAM), 84
20. An­t­ho­ny Ro­d­ri­guez (KAW), 61
21. Tris­tan Char­bone­au (HON), 44
22. Jo­seph Sa­vat­gy (KAW), 43
23. Jus­tin Hill (KTM), 25
24. Mar­shal Wel­t­in (YAM), 25
25. Jack­son Ri­chard­son (HON), 24

Kommentar hinzufügen

Du musst eingelogged sein um einen Kommentar zu verfassen.